+420 246 086 486
Kontaktujte nás: +420 246 086 486 | info@parenteral.cz

Odborná terminologie

Indiferentní vehikulum

 • představuje základní komponentu mastí a krémů, významně ovlivňuje celkový terapeutický efekt a tolerance (reakce organismu v místě aplikace) obsažených látek; rozlišuje se jako hydrofilní (mísitelný svodou) nebo hydrofobní (mísitelný s oleji) a podle obsahu látek především minerálního původu nebo podle obsahu mastných kyselin a tuků živočišného nebo rostlinného původu
 • používané látky minerálního původu (např. bílá a žlutá vazelína, tekutý a tvrdý parafín) jsou stálé, ale neprodyšné, neváží vodu a nesnadno sesmývají
 • používané látky živočišného a rostlinného původu, tj. tuky (např.vepřové sádlo, tuk z ovčí vlny, vorvaňovina, bílý a žlutý vosk) a oleje (rybí, lněný, mandlový, měsíčkový, olivový, palmový, ricínový, slunečnicový, sójový) zvláčňují a promašťují přesušenou pokožku
 • některé tuky obsahují přirozené emulgátory, proto je možno je mísit s vodou a vytvářet základní typy masťových a krémových základů olej ve vodě (o/v), které se vodou dobře smývají (tzv. suché krémy), nebo voda v oleji (v/o), které se vodou nesmývají a vyznačují se chladivým účinkem (tzv. mastné krémy); jiné tuky je možno použít jenom jako bezvodé základy
 • řada masťových a krémových základů obsahuje různé přidané látky, které se mohou stát příčinou alergických kožních reakcí aj. nežádoucích účinků
 • výsledný terapeutický efekt základů je v dermatologii i kosmetice závislý na způsobu aplikace (jemné promaštění zvláčňuje pokožku a málo dráždí, ale působí jenom povrchově; intenzivní vtírání způsobuje pronikání do hlubších vrstev kůže, vstřebávání účinných látek a neomezuje prodyšnost, neboť mast nezůstává na povrchu v silnější vrstvě)
 • složení základů mastí a krémů i způsob aplikace ovlivňují účinek samotného základu i v něm obsažených látek

Kůže

 • je největší orgán těla
 • zevní vrstva pokožka (epidermis) představuje nepromokavý obal těla, odolný proti mikrobům a škodlivým účinkům zevního prostředí (slunečního záření aj.) a skládá se z (především odumřelých) plochých buněk, tvořených bílkovinou keratinem; jejich horní vrstvy se odlupují a jsou odspodu nahrazovány novými buňkami
 • vnitřní vrstva škára (dermis) obsahuje hmatová čidla, potní žlázy a krevní vlásečnice a mazové žlázy; pod kůží je izolační vrstva tuku

Lisování oleje za studena

 • v případě lisování tzv. za studena se olej získává mechanickým působení tlaku válců nebo desek lisu na nadrcená semena a tím se z nich mačká olej; teplota na lisu dosahuje až 80°C
 • olej je však přirozeně znečištěn ostatními součástmi semen bílkovinného charakteru, které způsobují chemické oxidačně-redukční reakce a v konečném důsledku biologické rozkládání (hnití) těchto složek v oleji
 • tento proces je třeba omezit nebo pozastavit přidáním konzervačních a stabilizačních nebo dalších (např. voňavých) příměsí (esencí) do oleje, které však mohou působit alergické nebo jiné nežádoucí reakce na organismus nebo olej z konopí resp. finální přípravek s tímto olejem znehodnocovat
 • jednoznačnou předností tohoto způsobu je historická zkušenost, relativní jednoduchost a levnost
 • toto je způsob získávání konopného oleje do preparátů ostatních producentů a značek, které se na trhu nabízejí

Mastné kyseliny

 • nasycené a jednoduché nenasycené kyseliny (tj. s jednou volnou molekulární vazbou atomů uhlíku C) si náš organismus umí vyrobit, vícenásobné (tj. poly-nenasycené v případě více takových atomů uhlíku C) mastné kyseliny vytvořit nedokáže, ačkoliv je potřebuje; proto se označují jako esenciální mastné kyseliny (v angličtině EFA – Essential Fatty Acids)
 • EFA se nacházejí v rostlinných i živočišných tkáních a při jejich nedostatku vznikají rozmanitá kožní onemocnění, poruchy organismu v jeho hospodaření s vodou, alergie, citlivost, praskliny a předčasné stárnutí pokožky, oční vrásky, vysychavost aj.
 • mezi nejdůležitější nenasycené volné mastné kyseliny, zastoupené v konopném oleji, patří především kyselina linolová LA (omega-3), linolenová LNA (omega-6), gama-linolenová GLA a kyselina arachidová AA, které se aktivně zúčastňují metabolických přeměn a pomáhají mj. předcházet ateroskleróze
 • metabolické produkty linolenových kyselin se přetvářejí na skupinu tzv. eicosanoidů (ikosanoidů), tj. hormonálních působků s krátkou dobou existence (mezi ně patří např. prostaglandiny, prostacykliny, tromboxany a leukotrieny), které se fyziologicky podílejí na řadě základních funkcí (regulují kontrakce hladkého svalstva, fertilitu i sexuální potenci, propustnost krevního řečiště, ovlivňují intenzitu zánětlivých reakcí, aktivují imunitní systém a stimulují vznik nových buněk v zárodečné vrstvě kůže aj.)

Nechemická extrakce oleje

 • v případě extrakce kapalným plynem se namletá semena vystaví fyzikálnímu působení inertního (netečného) média na základě tzv. polárních a nepolárních vlastností látek – oleje, zůstatků (slupek aj. obsahu) semen a média, které spolu vzájemně vůbec nereagují
 • při tzv. kritickém tlaku a teplotě plynu nastává takřka bezezbytkové vyfukování oleje protékajícím plynem ze semen a následná separace oleje v příslušném zásobníku bez jakéhokoliv uvolňování balastních látek ze semen
 • olej tak neobsahuje žádnou nežádoucí složku, která může působit jeho biologickou degradaci (kažení)
 • jednoznačnou předností tohoto způsobu je doslovná superčistota a přirozená trvanlivost získaného oleje, větší efektivita (výtěžnost) z hlediska získaného objemu i bohatšího obsahu bioaktivních a dalších farmakologicky cenných přírodních látek v oleji
 • z výrobního hlediska se jedná o regionálně unikátní (jediná technologie tohoto druhu ve střední Evropě) a energeticky, investičně a provozně-ekonomicky náročnou záležitost
 • toto je exkluzivní způsob získávání oleje naší společností

Olej jako účinná látka

 • klíčovou surovinou produktů CutisHelp je olej ze semen technického konopí, což je jeden z nejcennějších olejů rostlinného původu vůbec; obsahuje až 80% nenasycených mastných kyselin, řadu látek na bázi koenzymů Q, nezpůsobuje žádné návykové ani psychotropní následky, a má řadu dalších významných naprosto přirozených schopností
 • obecně patří uvedené (tzv. omega) kyseliny do skupiny tzv. vitagenů – látek nezbytných pro lidský organismus v mnohem větší míře než vitaminů, neboť jsou mj. základní součástí buněčných membrán a zvětšuj ípružnost cév
 • v rostlinné říši neexistuje alternativní zdroj tak bohatě zastoupených vitagenů než je konopí seté (Cannabis sativa)
 • na základě biotechnologického patentově chráněného zušlechtění konopného oleje je možno vytvořit nové léčivé prostředky, založené najeho konkrétních analytických frakcích se zvýšenou koncentrací specifických aktivních látek, neboť tento olej rychle proniká do spodních vrstev kůže i do vlasových folikulů
 • penetrační substance konopného oleje tím zprostředkovávají efektivní přenos dalších cíleně přidaných organických molekul a umožňují subkutánní aplikace současných i generačně nových látek, což je v případě dosud zavedených základů mastí a krémů výrazně omezeno
 • olej ze semen technického konopí je perspektivně jediný prakticky využitelný zdroj těchto látek a prokazuje aktivní terapeutický a bakteriostatický účinek (především vůči zlatému stafylokoku – Staphylococcus aureus), zatímco ostatní tradičně nebo vlivem módních trendů rozšířené oleje (aloe, čajovník - tea tree, jojoba, mandle, oliva, palma, slunečnice, sója aj.) mají především komerční a kosmetický efekt
 • každá odrůda technického konopí obsahuje jenom zlomek zákonem stanoveného množství (max. 0,3%) psychotropních látek typu THC (tetrahydrocannabinoil); i v České republice (která je 4. největší producent technického konopí v Evropské unii) je schváleno a pěstuje se několik odrůd (v našem případě s obsahem 0,02% těchto látek)
 • Parenteral a.s. exkluzívně uplatňuje při technologickém zpracování unikátní nechemický extrakční proces pro získávání superčistého a podle známých měřítek zdaleka nejkvalitnějšího přírodního oleje(na základě analýzy VŠCHT v Praze představuje 88% hmotnosti oleje souhrn mastných kyselin) s bohatým obsahem (více jak 15% hmotnosti oleje) přítomných nenasycených volných mastných kyselin (nikoliv jenom esterů) v jejich optimálním poměru i složení, a to bez nežádoucích příměsí a s vysokým obsahem řady látek na bázi koenzymů Q

Onemocnění kůže

Mají mnoho projevů a podob; mezi nejrozšířenější z nich patří:

 • akné – zánětlivé vřídky na povrchu kůže vlivem ucpání vývodů mazových žláz jejich infikovaným mazem
 • dermatitida – zánět kůže vlivem alergie nebo z jiného podnětu)
 • ekzém – šupení kůže a puchýře vlivem alergie nebo genetických předpokladů)
 • kopřivka – svědící zanícené skvrny vlivem alergie na potraviny)
 • lupénka – zánět projevující se svědícími stříbrnými šupinkami olupující se kůže)
 • sluneční spálenina – zánět vlivem nadměrně dlouhého pobytu na slunci)
 • seboroická dermatitida – zvýšená produkce kožního mazu a související šupení kůže, provázené zčervenáním mj. v tzv. T-zóně obličeje

Parenterální aplikace

Zahrnují podávání potřebných prostředků (vitaminů, vitagenů, výživných látek, minerálů, léčiv) do organismu cestou mimo trávicí systém, a to subkutánně (podkožně), intramuskulárně (nitrosvalově) nebo intravenózně (nitrožilně).

Patentová ochrana

Parenteral a.s. je jedinou firmou v České republice, oprávněnou vyrábět a prezentovat přípravky s obsahem farmakologicky hodnotného zušlechtěného konopného oleje bez obsahu dráždivých a dalších balastních látek a oxidačně-redukčních příměsí.